Tránh những va chạm vô tình với Touchpad trong khi đánh văn bản