Samsung lặng lẽ trình làng máy chơi nhạc 50 giờ liên tục