Samsung khai trương dịch vụ thuê, tải phim cho mobile