iPhone mới hỗ trợ quay video và kết nối tốc độ cao?