HyBrid Disk: Thiết bị lưu trữ có cả ổ SSD và ổ cứng