HTC có thể ra điện thoại siêu mỏng mà không sợ mất sóng