“Dế” dùng pin mặt trời và chịu nước đầu tiên ra lò