Chip Snapdragon thế hệ mới mở ra kỷ nguyên “smartbook"