5 lý do không nên dùng cài đặt 'typical' cho các ứng dụng