30% người dùng Internet ở VN click vào banner quảng cáo