Những "phiên bản" ông già Noel ít được biết tới trên thế giới

Chúng ta thường biết tới ông già Noel với bộ râu dài trắng xóa, mặc bộ quần áo đỏ, vác trên vai bao quà to di chuyển bằng chiếc xe tuần lộc. Nhưng trên thế giới, có tồn tại rất nhiều "phiên bản" ông già Noel khác nhau cùng với đó là những phong tục chào đón Giang sinh kỳ lạ mà chúng ta chưa biết tới.

Đó có thể là một bà phù thủy nhân hậu hay ông Đông Giá, hãy cùng tìm hiểu về những "phiên bản" ông già Noel độc đáo này qua infographic sau.

Ông già Noel  

12/12/2016 18:05:00
Nguồn:quantrimang.com