Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 28): Cách trộn văn bản, trộn thư Mail Merge

Mail Merge - trộn thư là một tính năng hữu ích trong Microsoft Word cho phép bạn tạo nhiều thư mời, thư cảm ơn, thông báo, túi hồ sơ, thẻ tên và nhiều thông tin khác được lưu trữ trong danh sách, cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính. Khi thực hiện một Mail Merge, bạn sẽ cần một tài liệu văn bản Word (bạn có thể bắt đầu bằng một tài liệu văn bản hiện có hoặc tạo một văn bản mới) và một danh sách người nhận, thông thường là một tập tin Workbook trong Excel - bảng tính Excel.

Hãy xem video dưới đây để tìm hiểu thêm về cách sử dụng tính năng trộn thư Mail Merge trong Word 2016: