Hướng dẫn toàn tập Word 2016 (Phần 15): Đánh số trang

Page Numbers là tính năng cho phép đánh số trang văn bản Word với nhiều lựa chọn định dạng số và các tùy chỉnh theo ý người dùng. Số trang thường được đặt ở tiêu đề trang, chân trang hoặc lề bên. Khi cần đánh số một vài trang khác nhau, Word cũng cho phép đánh lại số trang từ đầu. Dưới đây là hướng dẫn đánh số trang trên Word 2016. Cùng xem video giới thiệu về tính năng Page Numbers trong Word: