Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 9): Sử dụng Line and Paragraph Spacing

Khi chỉnh sửa và định dạng văn bản, bạn sẽ cần lưu ý đến công cụ Line và Paragraph Spacing - khoảng cách dòng và đoạn. Bạn có thể tăng khoảng cách giữa các chữ, các dòng và các đoạn để hỗ trợ việc đọc dễ dàng hơn hoặc giảm khoảng cách để các chữ có thể nằm trong cùng một trang. 

Dưới đây là video hướng dẫn cách giãn chữ, giãn dòng và giãn đoạn trên văn bản word 2013. Mời các bạn cùng tham khảo!