Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 8): Sử dụng Indents và Tabs

Các phần trước chúng ta đã tìm hiểu về định dạng văn bản, căn chỉnh bố cục trang và các thao tác in văn bản, hôm nay Quản Trị Mạng sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về Indents và Tabs - thụt đầu dòng và khoảng cách của văn bản trong Word 2013. Mời các bạn cùng tham khảo!

Thụt đầu dòng là kiểu trình bày thường sử dụng trong các văn bản có nội dung được phân chia thành nhiều đoạn. Trong các chương trình soạn thảo văn bản thường có công cụ Indent được dùng để thực hiện việc này. Ngoài ra, Indent còn có thể giúp thay đổi lề trái và lề phải của một hoặc nhiều đoạn để làm nổi bật đoạn văn bản đó.

Dù bạn muốn di chuyển một dòng hay toàn bộ đoạn văn, bạn có thể sử dụng công cụ Tab selector và thanh kẻ ngang (horizontal ruler) để đặt các tabindent (thụt đầu dòng).

Xem video dưới để có cái nhìn tổng thể về cách sử dụng Indents và Tabs trong Word 2013: