Hướng dẫn toàn tập Word 2013 (Phần 12): Cách ngắt trang, ngắt đoạn

Khi thực hiện một tài liệu có nhiều trang, chắc hẳn sẽ có lúc bạn muốn kiểm soát các dòng văn bản một cách chính xác hơn. Việc thêm các Break (ngắt trang) vào trong tài liệu có thể giúp bạn sắp xếp cấu trúc chặt chẽ, mạch lạc hơn và có thể cải thiện dòng chảy văn bản. Tuỳ thuộc vào cách bạn muốn thay đổi phân trang hoặc định dạng tài liệu, bạn có thể áp dụng page break (ngắt trang) hay section break (ngắt phân đoạn).

Mời các bạn cùng xem video Cách ngắt trang, ngắt đoạn trong Word 2013 dưới đây: