Hướng dẫn đồng bộ danh bạ trực tuyến với Google cho dòng máy Nokia S40

Với giao thức SyncML, người dùng điện thoại Nokia S40 có hỗ trợ GPRS dễ dàng đồng bộ danh bạ với Google thông qua thiết lập trong điện thoại của mình. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho bạn lấy danh bạ từ Google về máy Nokia S40 của mình.

Đầu tiên bạn vào menu > Settings > Configuration

Trong Configuration chọn Personal config. sett. > tạo một tài khoản mới theo dạng Synchronisation

Bạn nhập những thông số dưới đây cho cấu hình:
Account name: gì cũng được
Server address: https://m.google.com/syncml (https nhé)
Username: tài khoản Google (@gmail.com, @tinhte.com...)
Password: mật khẩu

Trong mục Contacts:
Chọn Database addres là contacts
Nhập lại username và password một lần nữa

Kích hoạt tài khoản này bằng cách chọn Options > Active


Trở lại mục menu > Settings, ta vào mục Sync & backup > Data Transfer

Trong Data Transfer chọn Server sync.
Vì chúng ta đã thiết lập tài khoản sẵn nên trong mục này điện thoại yêu cầu chọn (mark) mục danh bạ (contacts)


Công việc đã hoàn tất, máy sẽ hỏi bạn để bắt đầu công việc đồng bộ
Còn một cách khác để truy cập nhanh là bạn vào menu Contact > Synchronise all, lúc này máy sẽ tự kết nối GPRS và đồng bộ với Google.

Trục trặc thường gặp:
- Sai username và password, những thiết lập khác
- Chưa chọn cấu hình GPRS
- Lỗi máy chủ Google

Mặc dù hơi rườm rà trong việc thiết lập nhưng việc đồng bộ trực tuyến như thế này sẽ giúp ích được nhiều bạn sử dụng muốn sao lưu, lấy lại danh bạ khi mua máy mới hoặc đồng bộ chung với nhiều máy khác.
30/11/2009 15:55:00
Nguồn:quantrimang.com