Group Policy - Phần 1: Các thiết lập được lưu thế nào

Derek Melber

Quản trị mạngTrong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các thiết lập GPO được lưu như thế nào, nơi và cách chúng được kiểm tra bởi các bộ điều khiển miền trong miền Active Directory.

Giới thiệu

Khi một thiết lập GPO được tạo, nó phải được lưu lại để sau đó được sử dụng cho việc phân phối đến máy tính mục tiêu. Trong phần một của loạt bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về các thiết lập GPO được lưu như thế nào, nơi và cách chúng được kiểm tra bởi các bộ điều khiển miền trong miền Active Directory.

Bạn đã bao giờ tạo một GPO mới, sau đó thiết lập một số cấu hình cho một hoặc hai chính sách và phân vân tự hỏi liệu các thiết lập này sẽ được lưu ở đâu và lưu như thế nào bao giờ chưa? Bài viết này sẽ giới thiệu cách các thiết lập trong GPO này được lưu như thế nào, cũng như nơi chúng được lưu ở đâu. Thông tin này là hết sức cần thiết cho các quản trị viên hệ thống và quản trị viên Group Policy trong việc khắc phục sự cố và nắm bắt một cách toàn diện về Group Policy hoạt động như thế nào. Trong những lần thực hiện công việc thủ công trên GPO, khi các thiết lập được lưu trong các file khi GPO bị lỗi, lúc đó bạn sẽ không thể xem các thiết lập này trong bộ soạn thảo.

Nơi các thiết lập GPO được lưu

Khi một GPO được tạo, sẽ có rất nhiều sự kiện sẽ xuất hiện trong background. Đầu tiên, khi bạn tạo một GPO mới, domain controller - để điều khiển PDC Emulator role – là một thành phần phụ trách. Đây là một hành vi mặc định và có thể được thay đổi, tuy nhiên ban đầu PDC Emulator sẽ phụ trách.

Những gì được cập nhật trong domain controller này là một “shell” cho các nội dung về những gì bạn đã cấu hình bên trong GPO trong quá trình soạn thảo. “Shell” cho GPO là một thư mục, thư mục này được chứa bên trong thư mục Policies. Để truy cập vào thư mục Policies, bạn cần tìm thư mục Sysvol trong domain controller. Mặc định thư mục này sẽ được định vị tại c:\Windows\Sysvol\sysvol\<domainname>\Policies. Bên dưới thư mục Policies là danh sách các thư mục được thể hiện bằng một giá trị dài vừa chữ và số (alpha-numeric). Giá trị alpha-numeric là GUID (Global Unique Identifier) cho GPO. Hình 1 thể hiện cho bạn một thư mục Policies, ở đây bạn có thể thấy nhiều GUID được liệt kê. Danh sách các GUID hiện diện tất cả các GPO mà bạn có cho miền của mình.


Hình 1: Các GUID được thể hiện dưới dạng các thư mục trong thư mục Policies trên các bộ điều khiển miền

Vị trí này bên trong Sysvol của domain controller được xem như là Group Policy Template (GPT). GPT được định vị trên mỗi một domain controller. Khi PDC Emulator tạo GPT cho GPO, quá trình tạo bản sao sẽ lấy các file và nhân bản chúng trên các bộ điều khiển miền khác bên trong miền. File Replication Service (FRS) quản lý quá trình tái tạo này đối với tất cả các bộ điều khiển miền.

Lưu ý: FRS có thể được điều khiển bởi DFS-R bằng việc triển khai phiên bản Windows mà bạn đang chạy.

Các thiết lập GPO được lưu thế nào

Lúc này chúng ta đã có “shell” cho GPO. Bạn có thể cấu hình GPO bằng cách sử dụng Group Policy Editor. Khi chỉnh sửa một GPO, bạn sẽ thấy hai phần “mức top” của GPO: Computer ConfigurationUser Configuration, xem thể hiện trong hình 2.


Hình 2: Mỗi một GPO có hai phần chính: Computer Configuration và User Configuration

Nếu quan sát vào cấu trúc thư mục của GPT cho GPO, bạn sẽ thấy hai thư mục chính: MachineUser, xem thể hiện trong hình 3.


Hình 3: GPT cho GPO lưu các thiết lập trong thư mục Machine hoặc User

Các thiết lập được cấu hình trong Computer Configuration được lưu trong thư mục Machine và các thiết lập User Configuration được lưu trong thư mục User.

Từ lúc này, mỗi một thiết lập sẽ có đôi chút khác biệt khi được lưu vào bên trong các thư mục Machine và User. Thể hiện ở sự khác nhau là này cấu trúc của file, kiểu file và các phần mở rộng.

Các thiết lập mẫu quản trị

Có hai vùng có thể cấu hình các thiết lập này bên trong GPO. Một trong số đó là Computer Configuration|Policies, còn lại là User Configuration|Policies. Mỗi một thiết lập chính sách nằm trong các nút này bên trong bộ soạn thảo GPO đều hiện diện và cho phép sửa đổi Registry. Tất cả các thiết lập này được lưu trong một file có tên Registry.pol, bên trong thư mục Machine hoặc User, bạn có thể thấy qua hình 4.


Hình 4: Tất cả các thiết lập mẫu quản trị được lưu trong file Registry.pol

Cấu trúc của file này khá đơn giản. Đường dẫn, giá trị của Registry cần được thay đổi, dữ liệu cho giá trị được liệt kê trong file, bạn có thể thấy điều đó qua hình 5.


Hình 5: Đường dẫn, giá trị và dữ liệu của Registry được mô tả chi tiết trong file Registry.pol

Các thiết lập bảo mật

Bạn sẽ thấy một danh sách dài các thiết lập bảo mật trong nút Computer Configuration|Policies|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options. Các thiết lập này là những cải biến biến số của hệ điều hành hoặc các cải biến Registry. Tất cả các thiết lập nằm trong nút này sẽ được lưu trong một file mang tên gpttmpl.inf và file này lại được lưu bên trong thư mục Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit.

Cho ví dụ, nếu bạn thay đổi tên của tài khoản quản trị (Administrator), khi đó sẽ xuất hiện một entry trong file gpttmpl.inf bên trong phần System Access, xem thể hiện trong hình 6.


Hình 6: Một số thiết lập bảo mật thay các đổi biến hệ điều hành

Một ví dụ khác là khi bạn thay đổi các thiết lập UAC, một entry sẽ được tạo trong file gpttmpl.inf, trong Registry Values, xem thể hiện trong hình 7.


Hình 7: Một số thiết lập bảo mật thay đổi giá trị Registry

Các thiết lập ưa thích

Mới nhất trong tất cả các thiết lập Group Policy chính là Group Policy Preferences. Các thiết lập này có thể xuất hiện khi bạn chỉnh sửa GPO trên Windows Server 2008 hoặc Windows Vista SP1 (khi cài đặt RSAT).

Các thiết lập này làm việc gần giống với các thiết lập khác, tuy nhiên chúng sẽ được lưu dưới dạng các file XML. Cho ví dụ, nếu bạn thiết lập một GPP Shortcut trong User Configuration, file XML cho shortcut sẽ được lưu trong thư mục User\Preferences\Shortcuts và file của nó tên là shortcuts.xml.

Cấu trúc của file không đơn giản như các cấu trúc file khác, tuy nhiên bạn vẫn có thể thấy được những tổng thể về file và nội dung của nó.

Kết luận

Lúc này bạn có thể thấy nơi các thiết lập được lưu khi bạn tạo và cấu hình một thiết lập Group Policy, bạn có thể thực hiện thêm một số nghiên cứu tỉ mỉ về các thiết lập khác nếu muốn. Một điển chung ở đây là khi một thiết lập được hình thành, sẽ có một file được tạo để lưu các thiết lập và các chi tiết của cấu hình. Có hai mức cấu hình chính đó là user và computer. Hai mức cấu hình này chỉ thị nơi thiết lập sẽ được lưu dựa trên phần nào GPO nào được cấu hình. Với các thông tin này, bạn có thể khắc phục, nghiên cứu sâu và giải quyết các vấn đề về lưu trữ GPO.

28/08/2009 20:54:00
Nguồn:quantrimang.com