Giải pháp mới của SAP giúp minh bạch hệ thống

SAP BusinessObjects giúp doanh nghiệp đo lường và truyền đạt hiệu suất, cũng như giảm chi phí thu thập dữ liệu và lỗi thường gặp.

SAP BusinessObjects cho phép các doanh nghiệp tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động về mặt kinh tế, xã hội và môi trường hơn là phải tốn thời gian vào việc thu thập dữ liệu và báo cáo. Phần mềm này cung cấp một cái nhìn tổng thể về các chỉ số bền vững của doanh nghiệp, với nét nổi bật là một giao diện dễ sử dụng, cho phép hợp lý hóa những báo cáo nội bộ và ngoài công ty.

Ứng dụng này cũng giúp chuyển hóa dữ liệu thành những thông tin cho phép người dùng đưa ra quyết định có thể sử dụng và triển khai xuyên suốt doanh nghiệp, khiến cho doanh nghiệp có thể dễ dàng quản lý và theo dõi việc thực hiện những chiến lược bền vững của doanh nghiệp. Ứng dụng đi kèm với một thư viện các thước đo và tiêu chí đánh giá hiệu suất bền vững thông dụng nhất, và là ứng dụng đầu tiên đạt chuẩn của chương trình phần mềm và công cụ đạt tiêu chuẩn Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (Global Reporting Initiative - GRI).

Điểm nổi bật của giải pháp mới này của SAP là khả năng tự động thu thập những dữ liệu chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) từ nhiều nguồn khác nhau, cho phép khách hàng không phải tổng hợp dữ liệu một cách thủ công, mất thời gian và dễ dẫn tới sai sót. Với hàng loạt các chức năng mạnh mẽ, ứng dụng này tận dụng tối đa các công cụ phân tích hàng đầu thế giới của SAP và bổ trợ cho danh mục các sản phẩm bền vững hiện thời của SAP, bao gồm Ứng dụng Quản trị Nguồn lực Doanh Nghiệp (ERP), ứng dụng Quản Lý An toàn, Sức khỏe và Môi trường SAP, giải pháp Dấu ấn Carbon của SAP (SAP Carbon Impact).

02/01/2010 17:10:00
Nguồn:quantrimang.com