Con người đã chinh phục được độ sâu bao nhiêu dưới lòng đất?

Khoảng cách từ bề mặt tới trung tâm của Trái Đất là khoảng 6.378km. Dù đã rất cố gắng nhưng chúng ta vẫn chưa thể “chạm” tới độ sâu này. Tính tới thời điểm hiện tại, nơi sâu nhất mà con người đào được mới chỉ sâu 12.376m - giếng khoan dầu Z-44 Chayvo, còn rất xa nữa mới đến được tâm Trái Đất.