Chắc chỉ dân Designer chính cống mới hiểu được bài viết này!

Bla bla bla bla blaaa blaaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla blaaa bla bla blaa bla? Bla bla. Bla bla blaaa bla bla blaa — blaa blaaa bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla blaaa blaaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla b-b-b-b-bla bla bla blaaaa bla bbbbblllaaaaa.

Hôm nay, vô tình lướt web chộp được bài viết thú vị của Pete Lacey, bài viết bắt đầu theo một cách vô cùng lạ lẫm như trên. Và còn ngạc nhiên hơn nữa khi kéo xuống dưới, tất cả đều chỉ là ba chữ cái b, l, a ghép lại với nhau, kết hợp với một số hình ảnh có vẻ như không ăn nhập gì. Tuy nhiên, có rất nhiều người đọc đã khen bài viết này rất tinh tế, và là design đầu tiên mà họ có thể hiểu rõ ràng nhất. 

Dưới đây là trích đoạn nguyên bài viết đó. Hãy dùng con mắt và tư duy của Designer để đọc bài viết này, nếu hiểu được nó, bạn chính xác là một Designer!

Bla bla bla bla blaaa blaaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla blaaa bla bla blaa bla? Bla bla. Bla bla blaaa bla bla blaa — blaa blaaa bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla blaaa blaaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla b-b-b-b-bla bla bla blaaaa bla bbbbblllaaaaa.

Bla bla blaa bla?

Bla. Bla bla blaaa blaa bla blaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla bla bla. Bla bla blaa dribbble bla blaaaa bla bla blaaa. Bbla bla bla bla bla, bla bla bla bla blaaaaaaa bla. Bla bla bla bla blaaaaaaa bla. Bbla bla bla bla bla, bla bla bla bla blaaaaaaa bla. Bla bla bla bla blaaaaaaa bla. Bla bla bla bla blaaa blaaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla blaaa. Blaaaaaa bla bla blaaa blaaa blaaaa bla bla bla bla bla bla blaaaaaa bla bla, bla bla? Bla blaaa bla bla blaaablblaaaaa blaa babbbblaaa.

“Bbla bla bla bla bla, bla bla bla bla blaaaaaaa bla. Bla bla bla bla blaaaaaaa bla.” — Blaba Lablala

Bla bla bla bla blaaa blaaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla blaaa. Bla bla bla bla blaaa blaaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla blaaa. Blaaaaaa blaaablblaaaaa blaa babbbblaaa blaaablblaaaaa blaa babbbblaaa. Blaaa blaaa blaaaa bla bla bla bla bla bla. Bla bla bla bla blaaa blaaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla blaaa. Bla bla bla bla blaaa blaaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla blaaa. Blaaaaaa blaaablblaaaaa blaa babbbblaaa blaaablblaaaaa blaa babbbblaaa. Blaaa blaaa blaaaa bla bla bla bla bla bla. BLABLABA? blalalalaaaaaaa bla bla bla bla blabla blaaaa

Blabbalb blaa bl bla. Bla bla blaa blala?Blabbalb blaa bl bla. Bla bla blaa blala?

Bla bla blaaa blaa bla blaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla bla bla. Bla bla blaa dribbble bla blaaaa bla bla blaaa. Bbla bla bla bla bla, bla bla bla bla blaaaaaaa.

Bla bla blaaa blaa bla blaa bla blaa blaaaaaa bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bla bla blaa dribbble bla blaaaa bla bla blaaa. Bbla bla bla bla bla, bla bla bla bla blaaaaaa. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla ablaaaaaaa bla bbbbbla bla bla bla bla

bla bla bla bla bla bla bla bla blaaaaaa bla; “bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla” bla bla bla bla blaaaaaaaaaaaaaaaaaa bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla, “blä”

28/12/2017 08:35:00
Nguồn:quantrimang.com