Biến xe điện thành văn phòng di động

Chiếc xe điện của Trung Quốc này thực ra là một văn phòng di động, giúp bạn khỏi lo lãng phí thời gian di chuyển.

Mọi người sống ở các thành phố lớn vẫn thường than phiên thời gian đi lại quá lãng phí. Chiếc xe điện mang tên REDS này mong muốn thay đổi cách người Trung Quốc giành thời gian khi di chuyển“REDS” về bản chất vẫn là một chiếc xe điện với mái được tích hợp pin năng lượng mặt trời nhằm cung cấp điện cho hoạt động bên trong xe.