Ba bước lưu theme tùy biến trong Windows 7

Kho theme Windows khá thú vị để tùy biến hình nền máy tính của bạn. Những kho theme này lưu hình nền, màu sắc window, hệ thống âm thanh và hình nền bảo vệ mặc định trong 1 tập tin duy nhất. Đây là cách để lưu những tùy chỉnh của bạn vì vậy bạn có thể lưu chúng lại để dùng sau hoặc có thể chia sẽ chúng với người khác.

Lưu theme tùy biến

Bước 1:

Ba bước lưu theme tùy biến trong Windows 7

Click vào Start --> Control Panel --> Appearance and Personalization --> Personalization to view and customize your themes

Bước 2:

Ba bước lưu theme tùy biến trong Windows 7

Sau khi bạn tùy chỉnh theme bằng việc chọn hình nền, màu sắc window, âm thanh và hình nền bảo vệ mặc định, hãy kích vào “Unsaved Theme” trong phần “My Themes”. 

Bước 3:

Ba bước lưu theme tùy biến trong Windows 7

Kích chuột phải vào “Unsaved Theme”, chọn “Save Theme” và đặt tên theme của bạn. Kích chuột phải vào theme của bạn lần nữa rồi chọn “Save theme for sharing”. Đặt tên theme và lưu kho theme trên máy tính của bạn.

04/07/2011 17:10:00
Nguồn:quantrimang.com