5 sự thật thú vị về TRAPPIST-1, hệ Mặt Trời version 2.0

NASA mới công bố phát hiện về 7 hành tinh quay quanh ngôi sao mẹ của chúng - ngôi sao lùn nguội Tranppist-1, có thể tồn tại sự sống.

Tranppist-1 có màu sắc đỏ hơn và nhiệt độ thấp hơn Mặt Trời rất nhiều. Kích cỡ của nó chỉ lớn hơn sao Mộc một chút và cách Trái Đất của chúng ta khoảng 40 năm ánh sáng.

Trappist-1 có kích thước nhỏ hơn Mặt Trời của chúng ta

Dưới đây là 5 đặc điểm thú vị về hệ sao Trappist-1, "Hệ Mặt trời version 2.0".